Ekonomibloggar

Ekonomibloggar – populära ämnen att blogga om

Av alla tänkbara ämnesområden för bloggar är ekonomi ett av de mest populära, därför finns det en uppsjö av ekonomibloggar och ekonomisajter idag. Det beror givetvis på att ekonomi är något som rör oss alla oavsett om det gäller privatekonomiska frågor såsom bostadslån och bolåneräntoroch sparräntor eller frågor kring ekonomisk politik, konjunkturläget och liknande.

Både bland så kallade proffsbloggar och bloggar av hobbykaraktär kan man urskilja några ämnen som är mer populära att blogga om än andra. Det handlar lån för privatpersoner, investeringstips samt tips kring hur man sparar pengar i vardagen.

Bolån och privatlån

Marknaden för bolån och privatlån är enorm. Sammantaget finns det flera biljoner kronor utestående i dessa två typer av lån. Proffsbloggare och privatpersoner som bloggar om ekonomi skriver ofta om bolån och privatlån utifrån ett makroekonomiskt perspektiv, det vill säga hur lånemarknaden påverkar samhällsekonomin samt vice versa, alltså hur förändringar i samhällsekonomin påverkar lånemarknaden för privatpersoner. Riksbankens reporänta är alltid central i alla bloggposter. Alla ekonomibloggar värda namnet presenterar alltid analyser av Riksbankens senaste räntebeslut och prognoserna för den så kallade räntebanan.

Investeringstips

En stor del av ekonomibloggarna har mängder av bloggposter om investeringar och mer eller mindre smarta tips på hur man kan investera sina sparpengar för att få en ökad avkastning. Det kan handla om aktietips, tips om fonder som uppvisar en god avkastning och till och med tips på alternativa investeringar såsom placeringar i hedgefonder, spekulationer i råvaror, investeringar i fastigheter och liknande.

Spara pengar

Alla vill väl spara lite extra pengar här och där, och det är något som många ekonomibloggar har tagit fasta på. Spartips är alltid aktuella, oavsett konjunkturläge, vilket gör att artiklar och bloggposter med smarta tips på hur man kan spara ihop lite extra pengar antingen för att skapa en buffert eller för att använda till ett speciellt ändamål alltid är intressanta för bloggläsarna.